حزب کمونیست ایران

تشدید خشونت در اعتراضات هنگ‌کنگ

روز یکشنبه، ۲۶ آبان درگیری میان دانشجویان و ماموران پلیس در محوطه دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ با شدت بیشتری ادامه یافت.

ماموران پلیس با گلوله‌های لاستیکی، گاز‌اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به معترضان که محوطه دانشگاه را به کنترل خود درآورده‌اند، حمله کردند. در روزهای گذشته ناآرامی‌های هنگ‌کنگ بیش از هر جا در دانشگاه‌ها بروز کرده و باعث تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس عالی شده است.  اداره آموزش و پرورش نیز به علت بالاگرفتن اعتراضات، تمامی مدارس و کودکستان‌ها را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است. گفتنی است معترضان از ماه اکتبر خواهان دموکراسی و کاهش نفوذ پکن در هنگ‌کنگ هستند.