حزب کمونیست ایران

تشدید فشارها بر فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگری

روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه، در ادامه فشار بر فعالین جنبش کارگری در آستانه اول ماه مه روزجهانی طبقه کارگر،در سنندج چند تن از فعالین کارگری بصورت تلفنی از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

بنا به گزارشات منتشره،نیروهای امنیتی رامین کریمی و یوسف گرامی پرور، مظفر صالح نیا و همسرش را درباره مراسم های روز جهانی کارگر، روز ۸ مارس و تلاش های مردمی علیه اجرای احکام اعدام مورد بازخواست قرار دادند و آنها را تهدید کردند که تحت هیچ شرایطی حق شرکت در هیچگونه مراسم غیر دولتی را ندارند. برگزاری مراسمات علنی در اول ماه مه حق کارگران است و برخوردهای امنیتی و احضار و تهدید محکوم است.