حزب کمونیست ایران

تشکیل اولین تشکل سندیکایی در شرکت آمریکایی اَپل

بعد از شرکت‌های آمازون و استارباکس، کارکنان شرکت اَپل نیز در روز یکشنبه 29 خرداد ماه تشکل سندیکایی خود را تشکیل دادند.

فعالان این جنبش سندیکایی که نام خود را “ائتلاف کارکنان بخش توزیع اپل” نهاده‌اند، پیروزی خود را “تاریخی” توصیف کرده و وعده داده‌اند که بسیج را در سایر بخش‌های شرکت عظیم اپل ادامه دهند. آنان خواهان مشارکت در روند تصمیم‌گیری در مورد حقوق‌ها، ساعت کار و مقررات ایمنی هستند. حدود دو ماه قبل، کارکنان یکی از انبارهای شرکت آمازون در نیویورک نیز تشکل سندیکایی خود را به رغم مخالفت‌های شدید مدیریت ایجاد کردند. کارکنان اپل قبلا در مواردی برای ایجاد سندیکا تلاش کرده بودند، اما این نخستین بار است که کار به رأی‌گیری و سپس پذیرفته شدن پیشنهاد می‌انجامد.