حزب کمونیست ایران

تشکیل تیم‌های بازرسی برای تحمیل حجاب اجباری در مازندران

یک مقام امنیتی استان مازندران از تشکیل تیم‌های بازرسی برای تحمیل حجاب اجباری یا آنچه که وی مقابله با «بدحجابی» خواند، در تفرج‌گاه‌ها و مراکز اقامتی مازندران در ایام نوروز خبر داد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، روز پنجشنبه در جلسه «کارگروه عفاف و حجاب» با حضور فرمانداران این استان گفت که برخورد با «بدحجابی و مقابله با مظاهر فرهنگ منحط غربی رویکرد اساسی در کشور است». تشکیل چنین تیم‌های بازرسی در استان مازندران در حالی است که پس از جان باختن مهسا امینی، اواسط آذرماه، دادستان کل کشور از «تعطیل شدن» فعالیت گشت ارشاد خبر بود. اما گزارش‌ها حاکی است که در هفته‌های اخیر، فشار بر مردم و به ویژه اصناف برای اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان افزایش یافته و برخی از واحدهای صنفی نیز در این رابطه پلمب شده‌اند.