حزب کمونیست ایران

تشکیل جبهه‌ی مشترک کارگریِ آفریقای جنوبی در مقابل دولت

اتحادیه کارگری آفریقای جنوبی کارگران را در ۹ استان آفریقای جنوبی و مراکز شهری، سازماندهی کرده تا یک جبهه مشترک در سراسر کشور علیه دولت راستگرای این کشور که در انجام امور روزمره وامانده، تشکیل دهند.

به گزارش منتشرشده، صنعتی‌ترین کشور آفریقا، یعنی آفریقای جنوبی این روزها با چالش‌های اقتصادی متعددی مانند قطعی برق، نرخ بالای بیکاری و افزایش نرخ اقساط وام و همچنین ناآرامی‌های اجتماعی فزاینده به دلیل تورم مواجه است. در همین حال هزاران نفر از اعضای کنگره اتحادیه کارگری آفریقای جنوبی، بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، روز پنجشنبه در دفتر مرکزی آن در پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی گردهم آمدند تا خواهان کاهش نرخ سود بانکی و اقساط وام، بهبود وضعیت خدمات اجتماعی و کاهش بیکاری در جامعه شوند.  این اعتراضات پس از امضای رئیس جمهور در تایید ترمیم مزد کارکنان دولتی و مدیران دارای مناصب بالا شروع شد زیرا اتحادیه‌ها این اقدام را در شرایط بحرانی این کشور مصداق بی‌عدالتی آشکار خواندند.