حزب کمونیست ایران

تصمیمات ضد کارگری دولت قزاقستان علیه کارگران این کشور

به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری قزاقستان، دولت  اجازه فعالیت رسمی به تشکل‌های کارگری در خاک این کشور را نمی‌دهد.

به نقل از این کنفدراسیون، وضعیت انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری در کشور قزاقستان مناسب نیست. دولت این کشور آسیایی، آزار و اذیت فعالان کارگری را در دستور کار خود قرار داده و با تمام وجود برای رسیدن به مطلوب خود تلاش می‌کند. مقامات قزاقستانی به تشکل‌های کارگری اجازه فعالیت رسمی نمی‌دهند و بنا به دلایل نامعلوم از ثبت رسمی آن‌ها خودداری می‌کنند.  این کنفدراسیون همچنین می افزاید، مقامات قزاقستان در ارائه گزارش‌های ارسالی خود به سازمان بین‌المللی کار نیز تخلف و از بازگو کردن حقیقت پرهیز می‌کند.