حزب کمونیست ایران

تصویب تغییر واحد پول ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رژیم در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه رای به تصویب کلیات یک لایحه دولت دادند که بر اساس آن در طول سه سال آینده، واحد پول ایران به تومان تغییر کند.

طبق مصوبه مجلس، پس از اجرایی شدن این قانون، هر تومان برابر با ۱۰۰ قران و ۱۰ هزار ریال جاری خواهد بود.بر اساس این مصوبه دولت ایران موظف شده که در طول این دوره، «جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال» را اجرایی کند.