حزب کمونیست ایران

تصویب قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، با تصویب قطعنامه‌ای علیه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، ایران را محکوم کرد.

این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است.