حزب کمونیست ایران

تصویب قطعنامه‌ محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه قطعنامه «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه پیشنهادی کانادا با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید. گزارش‌ها حاکی است که این قطعنامه با تغییراتی نسبت به قطعنامه مصوب در کمیته سوم ارائه شد. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند.در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و به ویژه اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال را به مثابه نقض تعهدات بین المللی ایران دانسته است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند. فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی،  نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل و  اخذ اعترافات اجباری در نظام جمهوری اسلامی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است.