حزب کمونیست ایران

تصویب محدودیت اختیارات نظامی ترامپ علیه ایران

مجلس نمایندگان آمریکا محدودیت اختیارات نظامی ترامپ علیه ایران را تصویب کرد. این قطعنامه روز چهارشنبه21 اسفندماه (11مارس)، در مجلس نمایندگان با ۲۲۷ رای موافق در مقابل ۱۸۶ رای مخالف به تصویب رسید.

این قطعنامه پیش تر در اواسط فوریه چراغ سبز سنا را بدست آورده یود اما از آنجا که حمایت دو سوم نمایندگان مجلس را ندارد می تواند با سدی بنام دونالد ترامپ مواجه شود. اکنون این قطعنامه باید برای اجرا به کاخ سفید ارسال شود این درحالیست که ترامپ پیش تر تهدید کرده چنین قطعنامه ای را وتو خواهد کرد.