حزب کمونیست ایران

تظارهرات اعتراضی ضد دولتی در هنگ کنگ

روز جمعه 2 خرداد ماه بار دیگر هزاران نفر از شهروندان هنگ کنگ در اعتراض به طرح دولت چین در خصوص اعمال قوانین امنیت ملی در هنگ کنگ  دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان، این طرح دولت چین را نقطه عطفی در محدود کردن آزادی‌های سیاسی در ناحیه هنگ کنگ می دانند. به گزارش خبرگزاری رویترز ، معترضان هنگ کنگ که سال‌ها با چنین قوانینی مخالفت کرده‌اند، می‌گویند خودگردانی این ناحیه که در توافق موسوم به «یک کشور، دو سیستم» پس از تحویل کنترل هنگ کنگ از بريتانيا به چین در سال ۱۹۹۷ تضمین شده است، از بین خواهد رفت. آنها نگرانند که این طرح با دادن اختیارات قانونی به نهادهای امنیتی و انتظامی چین می‌تواند آزادی و خودگردانی تضمین شده در توافق انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین را به خطر بیاندازد.