حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی بر علیه اجرایی کردن اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه

پس از آنكه دولت فرانسه اعلام كرد كه با بهره گیری از ماده 49.3 قانون اساسی، بدون رای مجلس، لایحه خود در مورد حقوق بازنشستگی را اجرایی خواهد کرد، تظاهرات هایی اعتراضی با خشم و عصبانیت مردم، در شهرهای مختلف در سراسر فرانسه برگزار شد.

بنا به گزارشات منتشره،معترضین در لو هاور (Le Havre) به سمت دفتر تبلیغات انتخاباتی “فیلیپه” سنگ پرتاب کردند و با نوشتن شعار بر روی دیوارها، خواهان قرنطینه کردن وی شدند.بسیاری معتقدند که اجرایی کردن اصلاحات قانون بازنشستگی با استفاده از بند استثنا و بدون تایید مجلس تهدید بزرگی برای دموکراسی در فرانسه است و بیش از هر چیز دیگری جهت گیری اقتدارگرایانه دولت ماکرون را نشان میدهد.به نظر میرسد دولت ماکرون در صدد است به بهانه مقابله با بیماری کرونا، هر نوع تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام کند و به این ترتیب بخواهد در سکوت این لایحه را که در تضاد با منافع جمع بزرگی از کارمندان فرانسه است، تصویب کند.لازم به ذکر است که کارمندان اپرای پاریس و کمدی فرانسه،نیز اعتصاب خود را از سر گرفتند.