حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی دانشجویان میانماری

روز پنجشنبه 21 اسفند ماه دانشجویان در شهر ماندالای میانمار علیه کودتای ماه گذشته در این کشور تظاهرات کردند.

در جریان این تظاهرات برخی از معترضان از کپسول‌های آتش‌نشانی برای ایجاد دود و عدم شناسایی استفاده کردند. برخی نیز در مسیر خودروهای پلیس آجر قرار داده بودند تا سرعت این خودروها را کاهش دهند. معترضان با وجود اعمال خشونت از سوی نظامیان که تاکنون ده‌ها کشته برجای گذاشته است در دومین شهر پر جمعیت میانمار جمع شدند تا مخالفت خود را با حکومت نظامیان نشان دهند.