حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی در شهر کلن آلمان

بنا به گزارش دریافتی،روز شنبه ۱۴ تیرماه،در چهار چوب اعتراض سراسری بر علیه سفر وزیر امور خارجه و وزیر گردشگری ترکیه به آلمان، تظاهراتی همزمان با سایر ایالات آلمان در کلن انجام شد.

برپایه گزارش دریافتی، این تظاهرات با حضور تعداد کثیری از مردم، نهاد، سازمان و احزابِ چپ و کمونیست، آنتی فاشیست،آنارشیست و مترقی از جمله تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران برگزار شد.در این تظاهرات ضمن محکوم کردن به دلیل حمله ارتش ترکیه به کردستان، تصرف مناطقی از آن، بمباران کمپ های پناهندگی در کردستان عراق، کشتار غیر نظامیان در مناطق مسکونی، آتش زدن جنگل ها و مراتع، بر لزوم اتحاد و همبستگی بین المللی بر علیه فاشیسم و جنگ در هر کشوری تاکید شد.گفتنی است تظاهرات با راهپیمایی از مرکز شهر و سردادن شعارهای بر علیه دولت ترکیه،سیاست های جنگی این کشور، مخالفت با فروش تسلیحات آلمان به ترکیه، همبستگی بین المللی و مبارزه با فاشیسم به پایان رسید.