حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی شهروندان افغانستانی

روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه، شماری از فعالان مدنی و شهروندان هرات در غرب افغانستان در اعتراض به رفتار های نژاد پرستانه مقامات ایران با مهاجران افغانستانی در مقابل کنسولگری رژیم دست به تجمع زدند.

معترضان ا از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند تا زمینه را برای شناسایی و مجازات عاملان به رودخانه انداختن دهها تن از کارکران افغانستانی به رودخانه هریرود را فراهم کنند. آنها از مقامات ایران بخصوص شخص خامنه ایی می خواهند  تا نسبت به وقوع این حادثه عذرخواهی کنند، به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازند و عاملان این کار را مجازات کنند.”