حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی فعالان محیط زیست در برلین

یکشنبه – ۹ تیر – ۱۳۹۸ , 30 – 06 – 2019

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 8 تیرماه، ۵۰ هزار نفر از فعالان و محیط زیست در برلین در اعتراض شرایط نا عادلانه کار و  عدم حفظ محیط زیست دست به تظاهرات زدند.

برپایه این گزارش، تظاهرکنندگان در مقابل نمایندگی کمیسیون اروپا در دروازه “براندنبورگ” هم تجمع کردند. معترضین با در دست داشتن کوره اجاق خانگی که  از آن دود بلند می شد اعلام کردند، انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح جهان با استانداردهای اروپایی و آلمانی باید منطبق باشد. آنها همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود “ما همان تغییری هستیم که در انتظارش بودیم” خواستار حفظ محیط زیست شدند.