حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران

روز چهارشنبه 4 دیماه، در پیشوازی از فراخوان 5 دیماه، مادران جان باختگان، شماری از شهروندان شهرهای مختلف ایران بار دیگر با سردادن شعارهای ضد دولتی به خیابان آمدند.

برپایه گزارشات دریافتی تا ساعت 12 صبح روز 5 دیماه،  مردم مبارز برخی از مناطق تهران با سردادن شعار “مرگ بر خامنه ایی” در چهار راه توحید دست به تجمع زدند. در  رشت نیز مردم مبارز این شهر با امدن به خیابان و سردادن شعارهای ضد دولتی خیزش 5 دیماه را آغاز کردند. در قزوین علیرغم فضای به شدت امنیتی و حضور گسترده نیروهای رژیم در سطح شهر، نیز کسبه و بازاریان این شهر دست به اعتصاب زده و از بازکردن مغازهای خود خودداری کردند. در کرمانشاه نیز شمار زیادی از مردم این شهر با سردادن شعار “نترسید نترسید ما همه باهم هستیم “به خیابان آمدند. در نسیم شهر نیز معترضان با آتش زدن دفتر بسیج خامنه ایی دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه نوشیروان بابلی نیز با سردادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” به این اعتراضات پیوستند. در اصفهان شمار زیادی از مردم معترض این شهر به خیابان آمده و با نیرهای رژیم درگیر شدند. گفته می شود در جریان این درگیری نیروهای رژیم اقدام به تیراندازی کرده اند.