حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی مردم در لیبی

اهالی شهر “سبها” در لیبی که تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر است روز یکشنبه 26 مرداد ماه در اعتراض به نابسامانی‌های فزاینده و وخامت اوضاع در این شهر تظاهرات کردند.

مردم این شهر به فقدان خدمات عمومی٬ وخیم شدن شرایط زندگی و قطعی برق در طول روز اعتراض دارند. برخی از معترضین در حالی که پرچم های سفید حمل می‌کردند با وسایل نقلیه خود در نقاط مختلف شهر٬ خیابان‌ها را مسدود کردند. همچنین کاربران رسانه‌های اجتماعی لیبی نیز با هشتک “انقلاب فقرا” از این تظاهرات حمایت کردند.