حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی پرستاران آمریکایی

بیش از سی و پنج هزار نفر از پرستاران شهرهای مختلف آمریکا روز جمعه 27 اسفند ماه  دراعتراض به توقف “طرح بازسازی بهتر” به خیابان آمدند.

«طرح بازسازی بهتر» یک بسته پیش‌بینی شده هفت تریلیون دلاری کمکی برای جبران آثار اجتماعی همه‌گیری کرونا، با آثار اقتصادی و زیرساختی در آمریکا است که توسط  جو بایدن ارائه شده‌است. این برنامه شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد ۱۰ میلیون شغل با بهره‌گیری از انرژی‌های پاک است. این هزینه‌ها همچنین شامل بودجه دولت در زمینه مسکن، آموزش، انصاف اقتصادی و مراقبت‌های بهداشتی می‌شود.   ولی اکنون قانون «بازسازی بهتر» -که در ابتدا خواستار تامین مالی ۴۰۰ میلیارد دلاری برای خدمات خانگی و اجتماعی بود- از زمان اجرا به بهانه نگرانی‌های مربوط به تورم و کسری بودجه از سوی دو دموکرات شرکتی در سنا به ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.