حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی کارگران پرو

روز چهار‌شنبه، هزاران نفر در حمایت از تظاهرات اعتراضی که توسط اتحادیه کارگران شهر پونو و اتحادیه معلمان آموزش و پرورش این شهر در پرو حمایت می‌شد، وارد اعتراضات خیابانی شدند.

تظاهرکنندگان خواستار استعفای رئیس جمهور، تعطیلی کنگره و فراخوان انتخابات عمومی هستند. این خواسته‌ها همچنین در ماه‌های گذشته در جریان اعتراضات گسترده‌ای که بین دسامبر و مارس (اسفند و فروردین) برگزار شد، و زمانی که خشونت پلیس حداقل ۷۷ کشته برجای گذاشت، شروع شده بود.  در همین حین جنبش موسوم به «اعتصاب غذای خشک» که از سوی سازمان‌های اجتماعی هدایت می‌شود، کلیه فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی را متوقف و همچنین راه‌ها و پل‌ها در مناطق مختلف پرو را بسته است.