حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراض زنان در بیروت

روز یکشنبه 17 آذرماه برای دومین روز متوالی صدها تن از زنان بیروت پایتخت لبنان در اعتراض به افزایش آزار و اذیت زنان در این کشور به خیابان آمدند.

برپایه گزارش منتشره، زنان معترض با سردادن شعارهایی نسبت به افزایش “تهدید، زورگویی و آزار جنسی زنان در این کشور” اعتراض کرده و خواستار حقوق اجتماعی خود از جمله حق انتقال شهروندی به فرزندانی که حاصل ازدواج با مردان خارجی هستند، شدند. مبدا این تظاهرات محوطه بیرونی دانشگاه آمریکایی بیروت واقع در غرب پایتخت لبنان بود و معترضان با پیمودن مسافتی طولانی در خیابان‌های شهر در نهایت در میدان مرکزی پایتخت که از هفته ها به محل تجمع مخالفان دولت تبدیل شده است، متوقف شدند.