حزب کمونیست ایران

تظاهرات افغان‌ها در برابر سفارت ایران در لندن

روز یکشنبه 8 تیرماه،ده‌ها تن از افغان‌های مقیم بریتانیا برای دومین بار تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت ایران در لندن برگزار کردند.

بنابه گزارش منتشره،‏این معترضان با در دست داستن پلارکارد و سر دادن شعارهای ضد جمهوری اسلامی،خواهان رسیدگی به “بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران هستند.در همین حال شماری از معترضان ایرانی هم در کنار معترضان افغان در‌ این تظاهرات حضور یافتند.گفتنی است،دو هفته پیش صدها شهروند افغانستان در اعتراض به آنچه “بدرفتاری نیروی انتظامی و رژیم ایران با مهاجران افغان” می‌خواندند، مقابل سفارت این کشور در لندن تظاهرات کردند.