حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان آزادیخواه در سوئد

روز شنبه 18 شهریورماه،شماری از ایرانیان آزادیخواه در شهر استکهلم سوئد با برپایی تجمع بر حمایت خود از خیزش “زن، زندگی، آزادی” تاکید کردند.

ایرانیان آزادیخواه با در دست داشتن عکس جانباختگان انقلاب ژینا و سردادن شعار حمایت خود را از اعتراضات سراسری ایران اعلام کردند.آنها خواستار حمایت بین المللی از مردم ایران،محکوم کردن اعدام معترضان توسط جمهوری اسلامی و اتحاد و همبستگی میان مخالفان نظام حاکم بر ایران شدند.معترضان در این تظاهرات همچنین با نصب پلاکاردهایی رفتارهای سرکوبگرانه حکومت ایران علیه معترضان داخل کشور را محکوم کردند.گفتنی است که ایرانیان ساکن شهر استکهلم در سوئد با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ هایی ضمن اعلام همبستگی با معترضان در ایران، تلاش کردند که درخواست‌های آنها شامل حمایت از اعتراضات مردمی در ایران، پایان سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان، و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را به اطلاع مردم، رسانه‌ها، و مقامات کشورهای‌ محل سکونت‌شان برسانند.