حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان آزادیخواه در سوئد

روز یکشنبه‌ 1 مرداد‌ماه،جمعی از ایرانیان آزادیخواه ساکن مالمو کشور سوئد با برپایی تجمع بر حمایت خود از خیزش “زن، زندگی، آزادی” تاکید کردند.

ویدئوها و گزارشات منتشر شده حاکی است که ایرانیان ساکن مالمو اعدام‌های اخیر ایران را محکوم و نارضایتی خود را نسبت به احکام صادره از قوه قضاییه رژیم اعلام کردند.تجمع کنندگان با سردادن شعارهای اعتراضی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای» و  «قتل دولتی تمام، لغو مطلق اعدام» خواهان مقابله جامعه جهانی با جنایت های رژیم شدند.علاوه بر آن،معترضان یاد جانباخته نوید افکاری را گرامی داشتند و خواستار لغو حکم اعدام عباس دریس شدند.