حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان آزادیخواه در فرانسه

برپایه گزارش دریافتی روز دوشنبه 1 خردادماه،جمعی از ایرانیان آزادیخواه در پاریس بنا به دعوت گروه روژا و مجمع پشتیبانی از مبارزات ایران از میدان جمهوری تا میدان شاتله پاریس علیه اعدام های اخیر ایران تظاهرات کردند.

جمعی از آزادیخواهان ساکن فرانسه با سردادن شعارهای اعتراضی: “نه به اعدام،زن زندگی آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و نه به شاه و شیخ” حمایت خود را از مبارزات سراسری قتل حکومتی ژینا امینی اعلام کردند و اعدام های اخیر زندانیان بی گناه در زندان های رژیم توسط مقامات قضایی را محکوم کردند.معترضان همچنین شعارهایی در رابطه با همبستگی بین المللی سر دادند.علاوه برآن حزب ضد سرمایه داری در فرانسه و عده ای از نیروهای مترقی فرانسوی در این تظاهرات شرکت کردند.در ضمن این راهپیمایی یکی از تظاهرات هایی بود که هواداران ناسیونالیست سلطنتی در ان حضور نداشتند.