حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان آلمان در اعتراض به بستری شدن حسینعلی نیری

روز یکشنبه 1 مردادماه گروهی از ایرانیان آزادیخواه ساکن آلمان در اعتراض به بستری شدن حسینعلی نیری در مرکز بین المللی بیماری‌های مغز و اعصاب در شهر هانوفر آلمان و درمان او از سوی پرفسور مجید سمیعی،مقابل این مرکز اقدام به برگزاری تجمع کردند.

“فوروم آزادی برای خاورمیانه” در آلمان اعلام کرده که طبق اطلاعاتی که به دست این انجمن رسیده است،حسینعلی نیری از اعضای “هیأت مرگ” در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از تاریخ ششم تیرماه سال جاری در کلینیک مغز و اعصاب پروفسور مجید سمیعی در شهر هانوفر بستری شده است.حسینعلی نیری معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در حکومت جمهوری اسلامی ایران است.او از عوامل اصلی هیئت مرگ» در رویداد اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ است.