حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی

روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه، ایرانیان آزادیخواه در اتریش و قبرس بار دیگر علیه حکومت جنایات جمهوری اسلامی دست به برگزاری تظاهرات زدند.

براساس گزارشات منتشر شده جمعی از ایرانیان و فعالین حقوق بشر در اعتراض به روند اعدام‌ها در ایران، انتخاب و انتصاب «علی بحرینی» نماینده جمهوری اسلامی به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر» در سال ۲۰۲۳، مقابل ساختمان پارلمان اتریش در وین و قبرس به صورت شبانه‌روزی تحصن کرده‌اند.همچنین معترضان از جامعه جهانی خواستند که از مردم آزادیخواه ایران حمایت کنند.