حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی

روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه،ایرانیان آزادیخواه در اتریش، انگلیس، سوئد، هلند، استرالیا ،کانادا و فرانسه علیه رژیم جمهوری اسلامی تظاهرات کردند.

بنابر گزارش ها، ایرانیان آزادیخواه اتریش با راهپیمایی در خیابان های شهر وین اتریش، با سر دادن شعارهایی علیه مقامات ارشد رژیم خواستار مجازات مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی شدند.ایرانیان ساکن بریتانیا نیز با تجمع مقابل دفتر نخست وزیری در لندن خواستار تعطیلی سفارتخانه های جمهوری اسلامی در این کشور و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریست بین المللی شدند.در سوئد، کانادا، آلمان، فرانسه و استرالیا، ایرانیان در مقابل سفارتخانه های رژیم تجمع کردند و خواستار واکنش شدید جامعه جهانی در برابر جنایات جمهوری اسلامی، تعطیلی سفارتخانه ها و اخراج نمایندگان رژیم از آن کشورها شدند