حزب کمونیست ایران

تظاهرات ایرانیان ساکن اروپا در محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی

شمار زیادی از آزادیخواهان ساکن اروپا در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه 20 تیرماه با برپایی تظاهرات هایی مجازات اعدام در ایران و تشدید سرکوب ها علیه زندانیان سیاسی را محکوم کردند.

این تجمعات در اعتراض به تشدید اعدامها و به خصوص حکم اعدام علیه شریفه محمدی در ایران و سرکوب زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی شکل گرفته است.تجمع کنندگان در شهر فرانکفورت با در دست گرفتن عکس های زندانیان سیاسی علیه جنایات رژیم ایران شعار سر دادند.در این تجمع شماری از شرکت کنندگان با ایراد سخنانی،ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در ایران،بر اتحاد خلق های ساکن جغرافیای ایران بر علیه رژیم تاکید کردند.شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و لغو اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی و همچنین خواستار واکنش شدید جامعه بین‌المللی به موج اعدام‌ها توسط رژیم شدند.