حزب کمونیست ایران

تظاهرات در سراسر خاورمیانه در حمایت از مردم فلسطین

روز جمعه 21 مهرماه، ده‌ها هزار شهروند در سراسر خاورمیانه با برگزاری تظاهرات، از مردم فلسطین حمایت کردند، و اعتراضشان را به ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه نشان دادند.

طبق گزارشات منتشر شده، بسیاری از مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله اردن، یمن، تونس، عمان، عراق در پاسخ به فراخوان ها، در روز جمعه در این تظاهرات‌ها شرکت کردند.در ایران نیز در تعدادی از شهرها، راهپیمایی در محکومیت حملات اسرائیل و در حمایت از مردم فلسطین  برگزار شد.