حزب کمونیست ایران

تظاهرات در مراکش علیه نسل‌کشی در غزه

گزارش‌ها حاکی از آن است که چند هزار مراکشی روز یکشنبه 19 آذرماه در رباط،پایتخت مراکش دست به تظاهرات زدند تا آنچه را که “نسل‌کشی” در نوار غزه را محکوم کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،معترضان با راهپیمایی در این شهر از جمله با حمل یک بنر بزرگی که “هولوکاست در غزه” را محکوم می‌کرد،خواستار لغو روابط با اسرائیل شدند.مراکش و اسرائیل در سال ۲۰۲۰ در ازای به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش از سوی آمریکا بر سرزمین مورد مناقشه صحرای غربی،روابط کامل برقرار کردند.تظاهرکنندگان با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های فلسطینی و همراه داشتن پلاکاردهایی علیه آنچه که “جنایات جنگی و نسل‌کشی” در غزه نامیدند،راهپیمایی کردند.طبق برخی گزارش‌ها،این تظاهرات از سوی گروه موسوم به “اقدام ملی برای فلسطین”  است،سازماندهی شده بود.