حزب کمونیست ایران

تظاهرات در پشتیبانی پناهجویان در آلمان

شب پنج شنبه یکم اسفندماه،جمعی از مردم در شهر های مختلف آلمان در پشتیبانی از پناهجویان و مهاجرین دست به تظاهرات زدند.

به گزارش منتشره، بعد از وقوع تیر اندازی شب چهارشنبه 30 بهمن ماه در شهر فرانکفورت، مردم و شهروندان آلمانی با سردادن شعار علیه نژادپرستی و تبعیض در چندین شهر تظاهرات کردند.لازم به ذکر است هشت تن در جریان تیراندازی در فرانکفورت کشته شدند.