حزب کمونیست ایران

تظاهرات زنان در غزه

شمار زیادی از زنان فلسطینی ساکن نوار غزه روز سه شنبه 17 تیر ماه در اعتراض به طرح الحاق بخشی از سرزمین‌های کرانه باختری به اراضی اسرائیل در نزدیکی گذرگاه بیت حانون تنها معبر مرزی میان نوار غزه و اسرائیل تظاهرات کردند.

طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن که همچنان بخشی از سرزمین «فلسطین» به شمار می‌رود همزمان با رونمایی از طرح «صلح خاورمیانه» ترامپ، معروف به «معامله قرن» در دستور کار دولت اسرائیل قرار گرفت. درهمین خصوص یک عضو اتحادیه عمومی زنان فلسطین در جمع زنان معترض گفت: “تاکید می‌کنیم که مخالف طرح صلح خاورمیانه ترامپ هستیم، طرحی که هدفش خاتمه دادن به جنبش فلسطین، حق فلسطین بر اراضی‌ و هویتش است.”