حزب کمونیست ایران

تظاهرات سراسری ضد دولتی در لبنان

معترضان لبنانی شامگاه چهارشنبه 4 تیرماه،در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی بار دیگر در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.
بنا به گزارشات منتشره،معترضان در شهرهای بیروت، بقاع، طرابلس و صور با سردادن شعار و روشن کردن آتش،جاده‌ها و اتوبان‌های مهم را بستند.بحران کنونی لبنان، که به گفته کارشناسان ریشه در چند دهه فساد و هدر رفتن منابع دارد، باعث افزایش قیمت مواد غذا و نرخ بیکاری شده است. این بحران همچنین باعث شده کسب ‌و کارها بسیاری از کارکنان خود را تعدیل کنند.