حزب کمونیست ایران

تظاهرات شبانه مردم آبدانان

شامگاه پنجشنبه ۱۱ خردادماه،در ‎آبدانان استان ایلام، مردم در اعتراض به مرگ ‎بامشاد سلیمانخانی دست به اعتراض زده و به خیابان رفتند.

بامشاد سلیمانخانی ۲۱ ساله و دانشجوی رشتە‌ی مکانیک، بە‌خاطر شغل پدرش در شهرستان دهلران زندگی می‌کرد که روز چهارشنبە سوم خرداد پس از آزادی از بازداشتگاه، با سردرد شدید بە خانە برمی‌گردد،نیمه‌شب حالش بد می‌شود، او را به بیمارستان می‌برند و در نهایت هفتم خرداد ماه فوت می‌کند.معاینات اولیە مشخص کرد کە کتف و دو دندە‌ی او شکستە شدە و آثار ضرب‌وجرح بر بدنش محرز و نیز یک زخم عمیق ناشی از خاموش‌کردن سیگار روی دست او مشهود بود.در جریان برگزاری اعتراضات شب پنجشنبه در شهر آبدانان استان ایلام، بیش از ۱۰ شهروند در اثر تیراندازی با گلوله ساچمه‌ای نیروهای ضدشورش زخمی شده‌اند.همچنین گزارش ها حاکی از ادامه وضعیت نظامی و امنیتی در خیابان‌های اصلی این شهر است.