حزب کمونیست ایران

تظاهرات شهروندان گینه ای در برابر سفارت فرانسه

به گزارش “خبرگزاری فرانسه” در پی قتل یک تبعه گینه ای در فرانسه در حمله ای نژادپرستانه، شهروندان گینه ای در برابر سفارت فرانسه در “کوناکری” تظاهرات کردند.

برپایه این گزارش، شمار زیادی از شهروندان گینه ایی در این تظاهرات شرکت کردند و اجرای عدالت در رابطه با قتل “ممدو باری” را خواستار شدند. این آموزگار گینه ای هفته پیش در جریان یک حمله کشته شد. در «روان» واقع در غرب فرانسه نیز، یک هزار و چهارصد نفر در راهپیمایی بزرگداشت «ممدو باری» شرکت کردند.  تجمع کنندگان متوقف کردن نژادپرستی توسط مقامات فرانسوی را خواستار هستند.