حزب کمونیست ایران

تظاهرات صدها نفری در استکهلم سوئد

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 10 مهرماه، صدها نفر در اعتراض به سیاست های ضد مهاجرتی دولت سوئد در استکهلم پایتخت این کشور تظاهرات کردند.
بر اساس این گزارش، بیش از ١۵٠٠ نفر در استکهلم پایتخت سوئد در اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی به خیابانهای این شهر آمدند و تظاهرات کردند. گفته میشود، دولت سوئد در چند ماه گذشته با وضع قوانین سختگیرانه و تعدیل برخی ماده های قانون، راه های گرفتن اقامت برای افغانستانی ها در این کشور را سخت کرده است. بنا به گفته نهادهای فعال حقوق پناهجویان، دولت با طولانی ساختن روند بررسی درخواست پناهجویان به ویژه افراد زیر سن هژده سال هزاران پناهجو را در بلاتکلیفی قرار داده است. همچنین در خبری دیگر آمده است، همزمان در شهر یوتبوری سوئد و شهرهای هامبورگ و اشتوتگارت آلمان نیز پناهجویان افغانستانی در اعتراض به سیاست سختگیرانه پناهنده پذیری تظاهرات کردند.