حزب کمونیست ایران

تظاهرات ضددولتی گسترده در پایتخت مولداوی

 

هزاران تن از معترضان دولت مولداوی با مطالبه کاهش «قیمت قبض‌های انرژی و عدم مشارکت دولت در جنگ اوکراین» روز چهارشنبه 10 اسفند ماه تظاهرات بزرگی در کیشنائو، این پایتخت کشور برگزار کردند.

بسیاری از تظاهرات کنندگان با به اهتزاز درآوردن پرچم مولداوی و سردادن شعار “مرگ بر دیکتاتو” خواستار کناره گیری رئیس جمهوری، از قدرت شدند.  این دومین تظاهرات ضددولتی در دو هفته گذشته است.   مولداوی در پی حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین در یکسال اخیر با کمبود و قطعی برق مواجه شده است. همچنین مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی قیمت حامل های انرژی در این کشور چند برابر شده و باعث خشم شهروندان و اعتراضات خیابانی شده اند.