حزب کمونیست ایران

تظاهرات ضد دولتی در مالی

در پی بروز تظارهات مردمی علیه رییس‌جمهوری مالی و بازداشت یکی از رهبران معترضان، صدها نفر از مردمان معترض در این کشور روز شنبه 21 تیرماه به خیابان‌ها آمدند.

بنا به گزارشات منتشره،معترضان، که ساختمان پارلمان و تلویزیون ملی را اشغال کرده بودند، با سردادن شعارهای اعتراضی خواهان کناره گیری رییس‌جمهور مالی از قدرت به‌دلیل ناتوانی او در رفع مشکلات امنیتی و اقتصادی این کشور، شدند.گفتنی است،پلیس مالی برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گلوله و گاز اشک‌آور کرد.