حزب کمونیست ایران

تظاهرات علیه افزایش خشونت و تجاوز علیه زنان در اسرائیل

روز جمعه 31 مرداد ماه، هزاران تن از شهروندان اسرائیل برای همبستگی با دختری که گفته می‌شود توسط ۳۰ مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته به تظاهرات پرداختند.

خبر تجاوز گروهی به دختری در شهر ساحلی “ایلات” اسرائیل موجب خشم و نفرت شهروندان این کشور شده است . تظاهر کنندگان در بیش از 30 منطقه اسرائیل  علاوه بر سردادن شعارهایی مانند “تو تنها نیستی”، خواستار مجازات عاملین این جنایت شدند.