حزب کمونیست ایران

تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی در آرژانتین

هزاران نفر در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، روز شنبه 8 مرداد ماه علیه بحران اقتصادی این کشور که ناشی از نظام سرمایه‌داری است، به خیابان‌ها ریختند.

این اعتراضات که ماه‌هاست ادامه دارد، سیاست‌های ریاضتی‌ای را هدف قرار داده که دولت قصد دارد در چارچوب یک تواقق بازپرداخت بدهی را به صندوق بین المللی پول اجرا کند. گفتنی است  نرخ تورم آرژانتین در ماه گذشته به ۶۴ درصد رسید. معترضان می گویند آرژانتین در تله بدهی ۴۵ میلیارد دلاری‌ای گرفتار شده است که از رئیس جمهور سابق راستگرا به ارث رسیده است.