حزب کمونیست ایران

تظاهرات مردم آلمان در حمایت از پناهجویان گرفتار در مرز یونان

روز سه‌شنبه۱۳ اسفند (۳ مارس) هزاران معترض در بیرون اقامتگاه رسمی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گرد هم آمدند و خواستار باز شدن مرز اتحادیه اروپا و ترکیه به روی پناهجویان شدند.

بنا به گزارشات منتشره، تظاهرات کنندگان در برلین شعارهایی علیه توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در سال ۲۰۱۶ سر دادند. بنا بر این توافق آنکارا متعهد شد که از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کند و در عوض برای تامین هزینه‌های مهاجران سوری بودجه‌ای را از این اتحادیه دریافت کند.