حزب کمونیست ایران

تظاهرات معلمان در اردن و بازداشت صدها نفر از آنها

روز چهارشبنه 29 مرداد ماه، اعتراضات صنفی معلمان اردن به بازداشت حدود یکهزار نفر از معلمان و انحلال سندیکای آن‌ها منجر شد.

اکتبر گذشته، سندیکای معلمان با ۱۰۰ هزار نفر عضو طولانی‌ترین اعتصابات تاریخ اردن در بخش دولتی را برگزار کرد و به نتیجه‌ای رسید که آن را «توافق تاریخی» برای افزایش دستمزد معلمان خواند. سندیکای معلمان دولتی درخواست افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها و افزایش ۱۰۰ درصدی حق بیمه را داده بود. دولت با معلمان درباره درخواست افزایش دستمزد به توافق رسید اما با شیوع کرونا آن را به تعویق انداخت.  طی روزهای اخیر  در جریان تداوم اعتراضات معلمان، پلیس تمامی شعبه‌های سندیکا در سرتاسر اردن را پلمپ کرد. سندیکا به مدت دو سال از فعالیت منع شد و ۱۳ عضو منتخب شورای آن دستگیر شدند. گفته می شود دادگاه کیفری اَمّان با استناد به قوانین مطبوعات، به رسانه‌های اردن دستور داده شده که خبرهای مربوط به دستگیری معلمان، انحلال سندیکای آن‌ها و تظاهرات در اعتراض به این شرایط را پوشش ندهند