حزب کمونیست ایران

تظاهرات معلمان در کره جنوبی

روز چهارشنبه ۳ خردادماه،شماری از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش کره جنوبی در اعتراض به شرایط بد معیشتی دست به تظاهرات زدند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فراخوانی که پیشتر از سوی کانون صنفی معلمان کشور کره جنوبی اعلام شده بود،در خیابان ها تظاهرات کردند.شیوا عاملی راد،نماینده انجمن فرهنگیان ایران به عنوان مهمان ویژه از سوی فعالان آن کشور به این تظاهرات دعوت شد.شیوا عاملی راد در پیامی که  ارسال کرد،حمایت خود را از فعالان فرهنگی ایران و همکاران خود در کره جنوبی را اعلام کرد.گفتنی است که معلمان کره جنوبی تظاهرات گسترده ای را علیه سیاست های دولت برای افزایش سن بازنشستگی،بدتر شدن کیفیت سیستم آموزشی و کاهش سطح دستمزدها و مزایا برگزار کرده اند.