حزب کمونیست ایران

تظاهرات معلمان و کارمندان در سلیمانیه

روز یکشنبه 12 آذرماه شماری از معلمان و کارمندان سلیمانیه در اعتراض به عدم اجرای خواسته های خود اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش های منتشرشده،بازنشستگان و کارمندان در شهرهای “قلادزه، حلبچه، راپرین و سلیمانیه” تجمعات و تظاهرات پراکنده ای برگزار کردند.معترضان خواستار پرداخت معوقات مزدی، پرداخت به موقع حقوق و مزایا، تغییر قراردادها و امنیت شغلی خود شدند.