حزب کمونیست ایران

تظاهرات میلیونی کارگران هندی

میلیونها نفر از کارگران هندی روز دوشنبه 8 فروردین ماه در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت و با خواست دریافت حقوق بهتر دست از کار کشیده و  به خیابان آمدند.

مقامات اتحادیه های کارگری هند اعلام کردند که حدود 180میلیون کارگر از جمله کارمندان بانک های دولتی، معلمان، کارگران اداره پست و معدن و کارگران ساختمانی در این اعتصاب شرکت داشته اند. فراخوان برگزاری این تظاهرات توسط ده اتحادیه کارگری، بعد از ناکامی مذاکرات با وزیر دارایی هند مطرح شد؛ در پی این مذاکرات بود که رهبران اتحادیه های کارگری هند پیشنهاد وزیر دارایی هند برای افزایش حداقل حقوق برای کارگران غیر ماهر از 95 دلار به 136 دلار در ماه را رد کردند. اتحادیه های کارگری هند اعلام کرده اند که دولت آنها باید هم امنیت اجتماعی و هم مراقبت های بهداشتی همه کارگران را ضمانت کند و متوسط دستمزد آنها را دو برابر کند.