حزب کمونیست ایران

تظاهرات هزاران دوچرخه سوار به عملکرد دولت اسلوونی در برابر کرونا

حدود سه هزار نفر از شهروندان اسلوونی روز شنبه 13 اردیبهشت ماه در اعتراض به عملکرد دولت این کشور در برابر شیوع ویروس کرونا، سوار بر دوچرخه راهپیمایی کردند.

این تظاهرات برای دومین هفته متوالی و با وجود اعمال مقررات قرنطینه در این کشور برگزار شد. معترضان دولت راست میانه این کشور را به دخالت سیاسی در تهییه تجهیزات محافظتی و دستگاه‌های تنفس مصنوعی متهم می‌کنند. در کشور ۲ میلیون نفری اسلوونی، ۱۴۳۹ مورد ابتلا و ۹۴ مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ ثبت شده است. معترضان دوچرخه سوار که ماسک بر صورت داشتند، در زمان عبور از برابر پارلمان و ساختمان دولت اسلوونی شعارهای اعتراضی سر می دادند.