حزب کمونیست ایران

تظاهرات هزاران نفری در ایروان

هزاران نفر از شهروندان در ایروان روز شنبه 11 شهریورماه در اعتراض به مسدود شدن یک محور ارتباطی حیاتی میان این منطقه و ارمنستان دست به تظاهرات زدند و از ارمنی‌های ساکن قره‌باغ حمایت کردند.

تظاهرات کنندگان،خواستار بازگشایی گذرگاه «لاچین» و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان بخشی از خاک ارمنستان بودند.جمهوری آذربایجان پس از آخرین دور جنگ در قره‌باغ گذرگاه لاچین را حدود ۹ ماه پیش مسدود کرد.گفتنی است که این معبر تنها راه  دسترسی  ساکنان ارمنی قره‌باغ به غذا، دارو، سوخت و لوازم بهداشتی به ‌شمار می‌رود.همزمان با سخت‌تر شدن شرایط مردم محلی،درگیری ها میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان در هفته‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته است.