حزب کمونیست ایران

تظاهرات هزاران نفر در حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن

هزاران تن از ساکنان جنوب یمن روز پنجشنبه 24 مرداد ماه در حمایت از جدایی طلبان شورای انتقالی جنوب در عدن تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان با تجمع در «خور مکسر» واقع در مرکز شهر عدن که از آن به عنوان پایگاه اصلی دولت یمن نام برده می شود پرچم های یمن را در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از جدایی طلبان سر دادند. جدایی طلبان جنوب یمن در ادامه تنش ها با نیروهای نظامی وفادار به دولت این کشور روز شنبه چند پایگاه نظامی را در عدن به تصرف خود درآوردند و سپس اعلام کردند که کاخ ریاست جمهوری را در تصرف خود دارند. گفته می شود در جریان این درگیری ها دستکم 40 تن کشته شمار زیادی نیز زخمی شده اند.