حزب کمونیست ایران

تظاهرات هزاران نفر در سودان در سالگرد جنبش دموکراسی‌خواهی

هزاران نفر مردم معترض، روز یکشنبه 28 آذرماه، در خارطوم پایتخت سودان در سالگرد جنبش دموکراسی‌خواهی به خیابان ها آمدند و در مقابل قصر ریاست‌جمهوری تجمع کردند.

بنا بر گزارش‌ها، معترضان توانستند به دروازه‌های جنوبی کاخ ریاست‌جمهوری هم برسند، اما با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله عقب رانده شدند. مبارزه مردم سودان در مقابل حکومت نظامی و برای ادامه روند انتقال دموکراتیک مدتهاست همچنان ادامه دارد. قابل ذکر است، تظاهرات یکشنبه را می‌توان نهمین مورد از سلسله تظاهرات‌های ضدکودتا دانست. این تظاهرات‌ها را برخی از حزب‌های سیاسی و کمیته‌های مقاومت سازمان می‌دهند که در محله‌های مختلف تشکیل شده‌اند.